Barrefanno fayyaa

  Dhukuba busaa

  Dhukuba xannee

  Garaa kaasaa

  Qoricha malee

  Qulqullina nyaata

  Tasiboo
  Qaama Gubaa
  Golfaa
  Burn (Gubaa)
  Unconciousness
  Being chocked
  Nyaata (Nutrition)
Your comment on the site

 

 

 

Projects 

Among the projects supported by the association is the  Computer Training Center for Oromo Refugees in Kakuma, Kenya. Below are some pictures sent from one of the participants at the center

Gochaa ORSOf ibbi yeroo gedhamu

Eebbifamtoonni haasa yeroo godhani

Jarsoleen yeroo yaada isaani dabarfatani

Jarsolee gargaarsa irratti hirmaatan

 


Wal-gahi eebbifamtoota waliin ta'e

Yeroo itti gaafatamtuun damee tajajila hawaasa UNHCR waraqa ragaa eebbifamtootaf laattu

 

 

Copyright 2006 OHPA
  Home            Membership       Current Projects        Activities         Contacts 

  HOME

MEMBERSHIP

PROJECTS

ACTIVITIES

CONTACT

WALDAA OGEEYYII FAYYA OROMOO (WOFO)
OROMO HEALTH PROFESSIONALS ASSOCIATION